วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ทรงผมชาย

เรียนง่ายเป็นเร็วจบแล้วมีงานทำ
รายได้ดีผมทรงนี้ซอยด้วยปัตตาเลี่ยน
ผมส่วนบนก็ซอยด้วยปัตตาเลี่ยน

ผมด้านข้างก็ซอยด้วยปัตตาเลี่ยน
ผมส่วนไหนๆก็ซอยด้วยปัตาเลี่ยน

ผมทรงนี้ตัดซอยด้วยปัตตาเลี่ยนอย่างเดียว

เชิงผมใช้ปัตตาเลี่ยน

ใช้ปัตตาเลี่ยนผสมใช้กรรไกร

สั้นสุดๆทรงไทยเดิม

ใช้ปัตตาเลี่ยนอย่างเดียว

ใช้ปัตตาเลี่ยนล้วนๆ

แนวซาลอนต้องเน้นกรรไกร

ตัดซอยเน้นออกแบบ

เซทผมให้เข้ารูปหน้า


ด้านหลังเน้นให้ทุย
จอนต้องเรียวงามสง่า


เส้นกรอบผมชัดเจน


เส้นกรอบผมคมโค้งสวยงามไว้จอนคมหล่อ
ครูสอนตัดผม


ประสบการณ์สอน 30 ปี

...ชายชนะ

0962400724